Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; dịch vụ bưu chính và chuyển phát năm 2022

Ngày cập nhật: 03/07/2023.

Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải.

Cơ quan chủ quản: Cục Thống kê Đà Nẵng.

Mô tả: Xem thêm: Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; dịch vụ bưu chính và chuyển phát tháng 11/2022 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; dịch vụ bưu chính và chuyển phát tháng 10/2022 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; dịch vụ bưu chính và chuyển phát tháng 9/2022 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; dịch vụ bưu chính và chuyển phát tháng 8/2022 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; dịch vụ bưu chính và chuyển phát tháng 7/2022 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; dịch vụ bưu chính và chuyển phát 6 tháng đầu năm 2022 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; dịch vụ bưu chính và chuyển phát tháng 5/2022 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; dịch vụ bưu chính và chuyển phát tháng 4/2022 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; dịch vụ bưu chính và chuyển phát tháng 3/2022 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; dịch vụ bưu chính và chuyển phát tháng 02/2022 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; dịch vụ bưu chính và chuyển phát tháng 01/2022 Tại dữ liệu đính kèm dưới đây

(Theo Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 12, Quý IV và cả năm 2022 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated January 31, 2024, 14:39 (UTC)
Created January 31, 2024, 14:38 (UTC)