Danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 phường phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 26/06/2023.

Lĩnh vực: Lao động.

Cơ quan chủ quản: UBND phường Chính Gián.

Mô tả: Danh sách hộ nghèo, cận nghèo đa chiều theo chuẩn thành phố năm 2023 giai đoạn 2022-2025 phường Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated January 31, 2024, 14:56 (UTC)
Created January 31, 2024, 14:56 (UTC)