Trật tự, an toàn xã hội tháng 7/2023

Ngày cập nhật: 02/08/2023.

Lĩnh vực: Quản lý Nhà nước.

Cơ quan chủ quản: Cục Thống kê Đà Nẵng.

Mô tả: Xem thêm: Trật tự, an toàn xã hội tháng 6, 6 tháng, quý I và quý II năm 2023 Trật tự, an toàn xã hội tháng 5/2023 Trật tự, an toàn xã hội tháng 4/2023 Trật tự, an toàn xã hội tháng 3/2023 Trật tự, an toàn xã hội tháng 02/2023 Trật tự, an toàn xã hội tháng 01/2023

Theo Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 7 và 7 tháng năm 2023 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 27, 2024, 08:33 (UTC)
Created January 31, 2024, 14:16 (UTC)